Jogi nyilatkozat

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Finn Wellness Kft. (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által a www.finnwellness.hu weboldalon keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek). Az ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely a www.finnwellness.hu weboldalon keresztül történik, függetlenül attól, hogy annak teljesítése Magyarországról vagy külföldről, a Szolgáltató vagy közreműködője által történi

1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte

 

1.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.finnwellness.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) található elektronikus áruházon (a továbbiakban: Finn Wellness webáruház) keresztül történik, továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre. A Finn Wellness webáruházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (”Ektv.”) szabályozza.

1.2. A Finn Wellness webáruházában történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

1.3. A Finn Wellness webáruház szolgáltatásainak jelentős része elérhető minden felhasználó számára, regisztráció nélkül is. Egyes szolgáltatások azonban regisztrációhoz (majd belépéshez) kötöttek, melyre az ÁSZF-ben rögzítetteknek megfelelően bárki jogosult.

1.4. A Szolgáltató az Ügyfél megrendelését elektronikus úton fogadja be, melyben az Ügyfelet tájékoztatja megrendelés részleteiről.

A megrendelés leadását követően a teljesítéséig szabadon és következmény nélkül módosítható, illetve lemondható kivéve az 5.2 bekezdésben foglaltak szerinti megrendelés esetén:. Erre telefonon és elektronikus levélben van lehetőség.

1.5. Ügyfélszolgálat: Finn Wellness Kft.

Ügyfélszolgálati iroda helye: 1037 Budapest, Szépvölgyi út. 63/A.    

Ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje:

Hétfőtől - péntekig: 08:00-18:00 óráig, szombaton: 10:00-13:00 óráig

Telefon: +3612504177

Internet cím: www.finnwellness.hu

E-mail: info@finnwellness.hu 

2. Regisztráció

 

2.1. A Főoldalon található Regisztráció menüpont alatt, az ott található űrlap kitöltésével kerülhet sor a regisztrációra. Az Ügyfél a Weboldalon történő regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a Weboldalon közzétett Adatvédelem feltételeit megismerte és elfogadja, az Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul.

2.2. A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha az Ügyfél a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik. A Szolgáltató minden regisztrációt egy önálló jogi személyként kezel. A korábban rögzített adatok megváltoztatására bejelentkezés után, a Személyes profil menüben van lehetőség, amely az korábbi megrendelések adatai is megtekinthetőek. Szolgáltatót a regisztrált adatok ügyfél által történő megváltoztatásából eredő kárért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

3. Megrendelés

 

3.1. A vásárolandó áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit, a konkrét árucikk termékoldaláról lehet megismerni. A Szolgáltató szerződésszerű teljesítésének minősül, ha a termék a weboldalon vagy a használati utasításban nyújtott tájékoztatásnál kedvezőbb, előnyösebb tulajdonságokkal rendelkezik. Ha a vásárlás előtt az áruval kapcsolatban kérdése merülne fel, ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésére. Az általunk forgalmazott termék – ahol ezt a jogszabályok előírják – használati utasítását az áruhoz mellékeljük. Ha véletlenül nem kapná kézhez az áruval együtt a kötelező használati utasítást, azt azonnal – mielőtt az árut használatba veszi – jelezze vevőszolgálatunknál, pótoljuk. Amennyiben a Webáruházban található bármely áru minőségével, alapvető tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban, a weboldalon közölteknél több információra van szüksége, kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz, melynek adatait, elérhetőségét az 1.5 pontban találja.

3.2. A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett bruttó összeg, amely az általános forgalmi adót már tartalmazza. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét.

3.3. A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja. Online bankkártyával történő fizetés kezdeményezésekor, az elektronikus fizetési értesítő kiküldése és a termék átvétele közti időszakban bekövetkezett árcsökkenés esetén nem áll módunkban pénzt visszatéríteni. Az online fizetési tranzakció biztonsági ellenőrzése minimálisan 24 órát vesz igénybe, a termék átvétele csak ezt követően lehetséges.

3.4. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő 909 Ft-os vagy 919 Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

3.5. A megrendelést a Szolgáltató weboldalán keresztül csak és csak akkor fogadja el, ha az Ügyfél a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A feltüntetett képek helyenként illusztrációk, az azoktól való esetleges eltérésért Szolgáltató nem vállal felelősséget. Ha az Ügyfél megfelelőnek tartja a kosárban elhelyezett termékek mennyiségét, leellenőrizte a végösszeget, és úgy döntött, hogy meg szeretné vásárolni őket, akkor azt a 9Pénztár9 gombra kattintva megteheti. Ezután lehetősége van kiválasztani, hogy már regisztrált Ügyfélként szeretne-e belépni, vagy új Ügyfélként akar regisztrálni, esetleg regisztráció nélkül akar vásárolni. Ha már regisztrált Ügyfélként korábban vásárolt a Szolgáltató weboldalán, úgy adja meg a korábbi regisztráció során megadott e-mail címét és jelszavát. Ha új Ügyfélként szeretne regisztrálni, akkor megadja a vásárláshoz szükséges adatait, amelyeket a rendszer eltárol. Regisztráció nélküli vásárlás esetén az Ügyfél megadja számlázási és szállítási címét.

A vásárlás következő lépéseként az Ügyfél  kiválasztja a megfelelő szállítási módot (személyes átvétel vagy futárszolgálat), valamint fizetési módot (utánvét, bankkártya, banki átutalás, készpénz). Ha az Ügyfél egyetért a megrendelés tartalmával, akkor a megrendelés elküldéséhez a „Megrendelés” gombra kattint.

3.6. Szolgáltató az Ügyfél vételi ajánlatának (megrendelésének) megérkezését követően köteles az Ügyfél részére a vásárlást elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolni, mely azonban nem minősül az Ügyfél ajánlatát elfogadó e-mailnek. Amennyiben e visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 24 órán belül Ügyfél részére nem érkezik meg, akkor a Szolgáltató ajánlati kötöttsége, illetve az Ügyfél bárminemű kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik. 

4. Szállítás és fizetési feltételek

 

4.1. Amenyiben Szolgáltató meghírdet értékhatárhoz kötött díjmentes kiszállítást, úgy az alábbi szabályok a mérvadók: A Szolgáltató a megrendelt és házhoz szállítani kért árut díjmentesen házhoz szállítja saját szállítóeszközeivel vagy futárcég igénybevételével, ha az adott megrendelés bruttó értéke eléri a Weboldalon mindenkor közzétett, díjmentes szállítást biztosító összeget. A díjmentes szállítást biztosító összeget el nem érő kiszállítással megjelölt megrendelések esetén a fuvardíjat az Ügyfél viseli oly módon, hogy a fuvardíj a számlán feltüntetésre kerül. Ha egy Ügyféltől azonos napon több megrendelés is érkezik, ezek a házhoz szállítás díja szempontjából külön kerülnek figyelembevételre és csak a díjmentes szállítást biztosító értéket meghaladó megrendelések házhoz szállítása ingyenes. Amennyiben az Ügyfél a második rendelés leadásakor jelzi és erre a Szolgáltató visszajelzése alapján, még van lehetőség, a Szolgáltató összevonhatja a megrendeléseket, a már elindított csomagok utólagos összevonására nincs mód. A Szolgáltató a szállítási díj változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja.

4.2. A megrendelt terméket - az Ügyfél előzetes jelzés alapján - személyesen is átveheti a Szolgáltató székhelyén: 1037 Budapest, Szépvölgyi út. 63/A.    

4.3. A Weboldalon megrendelt szolgáltatásokat a Szolgáltató az Ügyfélnek e-mailben küldött rendelési visszaigazolásban szereplő helyszínen teljesíti.

5. Elállás joga, módja, következményei

 

5.1. A fogyasztónak minősülő személy a megrendeléstől nyolc munkanapon belül indokolás nélkül elállhat. Ennek módjáról a távollevők között kötött szerződésekről szóló, 17/1999. (II.5.) Korm. rendelet rendelkezik. Ügyfél az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette. Az elállás joga személyes átvétel esetén is gyakorolható. Az Ügyfél elállási nyilatkozatát a Szolgáltatói adatok között feltüntetett telefonszámon, postai vagy e-mail címen közölheti a Szolgáltatóval. Az elállási jog gyakorlása esetén a termék visszajuttatásáról az Ügyfélnek saját költségén kell gondoskodnia. Az Ügyfél az elállással érintett terméket utánvétellel nem küldheti vissza a Szolgáltató részére, utánvételes visszavételt a Szolgáltató nem teljesít. Elállás esetén Finn Wellness Kft. követelheti a fogyasztótól az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő károk megtérítését. Ezeken kívül az Ügyfelet az elállás kapcsán semmilyen más költség nem terheli.

Kérjük, a terméket minden esetben a Finn Wellness Kft. székhelyére szíveskedjen visszajuttatni: 1037 Budapest, Szépvölgyi út. 63/A.    

Szolgáltató az Ügyfél által kifizetett összeget a hatályos jogszabályokban rögzítetteknek megfelelően, haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő 30 napon belül hiánytalanul visszautalja az Ügyfél részére.

5.2. Az Ügyfél nem gyakorolhatja elállási jogát:

•    olyan termék értékesítése esetében, amely az Ügyfél személyéhez kötött, illetve amelyet az Ügyfél utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza

•    a jogszabályok által meghatározott további esetekben.

6. Garancia, szavatosság

 

6.1. Szolgáltató az egyes termékekre vonatkozó jótállás időtartamát legkésőbb a termék Ügyfél általi átvételekor adott garanciajegyen (jótállási jegyen) szereplő adatok útján közli. Ügyfél kizárólag a Szolgáltató által a termék átvételekor átadott jótállási jegy, vagy a kifizetés igazolására kiállított számla bemutatása, illetve átadása esetén jogosult jótálláshoz fűződő jogainak érvényesítésére. Ügyfélnek a vásárlás tényét minden kétséget kizáróan igazolnia kell. Az egyes termékekre vonatkozó jótálláshoz fűződő jogok köréről minden esetben a jótállási jegyben foglaltak irányadók.

6.2. Ha az Ügyfél a termék meghibásodása miatt a termék átadásától számított három munkanapon belül érvényesíti csereigényét Szolgáltató köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

6.3. A jótállási kötelezettség nem vonatkozik azon hibára, amelynek oka a teljesítés után keletkezett. Ennek bizonyítása Szolgáltatót terheli. A jótállás az Ügyfél törvényből eredő szavatossági jogait nem érinti. Az Ügyfél a javítás helyéről az adott termék garanciajegyén, vagy Szolgáltató ügyfélszolgálatán tájékozódhat.

7. Felelősség

 

A Weboldalon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért Szolgáltató nem vállal felelősséget. Az Ügyfél a Weboldalt kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

Szolgáltató kizár minden felelősséget a Weboldal használói által tanúsított magatartásért. Az Ügyfél teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

8. Szerzői jogok

 

8.1. A Weboldal szerzői jogvédelem alatt áll. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Weboldalon, valamint a Weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Weboldal felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb  megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

9. Egyebek

 

9.1. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. A Szolgáltató a módosításokról, azok életbe lépését megelőzően, a felhasználókat e-mailben tájékoztatja. A módosítások életbe lépésekor a regisztrált felhasználóknak az oldalra történő bejelentkezéskor azokat kifejezetten el kell fogadniuk az oldal használatához.

9.2. A szerződő felek jelen jogviszonyból adódó esetleges jogvitájuk elbírálása végett alávetik magukat a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességének. 

10. Adatvédelem

 

A vásárló megrendelésének megtételével (mind írásban, mind pedig elektronikus formában) minden külön nyilatkozat megtétele nélkül hozzájárul ahhoz, hogy a megrendelésének teljesítésével kapcsolatosan személyi adatait a Finn Wellness Kft. nyilvántartásba vegye, azokat a megrendelés teljesítésének folyamatában felhasználja.

A felhasználás e körben kiterjed különösen, a megrendelt termékek leszállításában, összeszerelésében, megépítésében, garanciális vevői igények érvényesítésében közreműködő személyek (Finn Wellness Kft. alkalmazottai, üzleti tevékenységének megvalósításában résztvevő szerződéses partnerei), továbbá a Finn Wellness Kft. által igénybevett társult vállalkozások alkalmazottai részére a vásárló megrendelésével összefüggésben.

A vásárló megrendelésével automatikusan hozzájárul, hogy személyes adatait a Finn Wellness Kft. – mint a Finnwellness.hu megnevezésű honlap jogtulajdonosa – által működtetett Finnwellness honlap személyi adatbázisának kialakításában, bővítésében, folyamatos fejlesztéséhez a szükséges mértékben felhasználja.

A Finn Wellness Kft. vásárlói, illetve a vásárlástól függetlenül a Finnwellness honlap használóinak adatait zárt rendszerben kezeli, gondoskodik arról, hogy azokhoz a fentiekben megjelölt személyeken kívülálló 3. személy ne férjen hozzá, azt semmilyen módon ne használhassa fel. E körben biztosítja a személyes adatok felhasználásának folyamatos naplózásával, hogy a vásárló/honlap használó személyes adatai felhasználását korlátozás nélkül ellenőrizhesse. A vásárló/honlap használó személyes adatainak felhasználásával kapcsolatosan észrevételt/panaszt/bejelentést alaki kötöttség nélkül tehet, amelyet a Finn Wellness Kft. adatvédelmi felelőse 8 (azaz nyolc) napon belül köteles teljeskörűen kivizsgálni. Az adatvédelmi felelős a kivizsgálás eredményéről a bejelentőt minden esetben köteles írásban tájékoztatni. Amennyiben a bejelentés szóban történik a Finn Wellness Kft. adatvédelmi felelőse köteles a bejelentés tényéről írásos feljegyzést készíteni és azt a vásárló/honlap használó személyes adatait tartalmazó számítógépes nyilvántartásban rögzíteni.

A kivizsgálást tartalmazó értesítésben a Finn Wellness Kft. köteles a bejelentőt a kivizsgálással kapcsolatos jogorvoslati lehetőségekről is tájékoztatni.

Amennyiben a vásárló/honlap felhasználó tiltakozási jogát gyakorolja, illetve személyes adatainak a Finn Wellness Kft. általi felhasználását visszavonja, úgy ebben az esetben a Finn Wellness Kft. adatvédelmi felelőse haladéktalanul, de legkésőbb a bejelentés napján, ha az munkaszüneti napra esik a következő munkanapon köteles bizonyítható módon a vásárló/honlap használó adatait tartalmazó nyilvántartásából a vásárló valamennyi adatát törölni.

A vásárló adatainak Finn Wellness Kft. általi felhasználása az alábbiakra terjed ki:

  • regisztráció,
  • adatbázis kialakítás,
  • megrendelés teljesítésben közreműködő partnerek részére történő átadás a megrendelés teljesítéséhez szükséges mértékben,
  • postai DM (direkt marketing),
  • e-mail-ben küldött ajánlatok, akciók, vásárlási lehetőségek, új termék, szolgáltatások bemutatása, stb.
  • garancia gyakorlás.

A Finn Wellness Kft. tájékoztatja tisztelt vásárlóit/honlap használóit, hogy személyes adatainak felhasználásához történő hozzájárulásával az alábbi személyek/táraságok részére engedélyezi adataihoz történő hozzáférést:

a Finn Wellness Kft. főállású alkalmazottai munkakörük ellátásához szükséges mértékben,

a Finn Wellness Kft. társult vállalkozási a vevő megrendelésének teljesítéséhez szükséges mértékben,

SAP,

Profit & Partner’s általi hozzáférés stb.

 

Budapest, 2018. május 10.

Kapcsolat

FINN WELLNESS Kft.

Cégjegyzékszám: 01-09-186565, Adószám: 24381132-2-41, Bemutatóterem: 1037 Budapest, Szépvölgyi út 63/A

Nyitva tartás:
Hétfő: 12:00-18:00, Kedd-Péntek: 10.00-18.00
Szombat: 10.00-14.00, Vasárnap: ZÁRVA 

Tisztelt Ügyfelünk!
Tájékoztatjuk, hogy 2024.05.25-09.28 között üzletünk a nyári nyitvatartási rend szerint szombaton zárva tart.

Azonnali elérhetőségek